STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD - STADNAMN - KART - LYD -
H O R D A N A M N
Her kan du søkja på stadnamn i Hordaland,
sjå namna i kart, og høyra den lokale uttalen
Kommune
* utan lyd ** noko lyd
Stadnamn
- normert form
- oppskrivaren si form
- alternativ form
Ord i merknader
ID-nummer
Objektnummer
Kartnummer
Gardsnummer
Informant
Oppskrivar
inneheld
startar med
sluttar på
eksakt lik
 
Visa framsøkte namn i kartet?
 
Visa info-bobler?
 
alle namna i kartruta
(alle namna i den raude firkanten)

sør nord
vest aust
Brukarrettleiing

Redaksjonelt ansvar: Ole-Jørgen Johannessen, LLE, UiB.
Kart og karttenester: Kartverket, Geovekst og kommunar; Google Maps.
Seinast oppdatert: Tone Merete Bruvik, 2021-10-05.


Ingen funn    ( )